Varausehdot

KIINTEISTÖVIRKUT OY/ LEVIN HUONEISTOLOMAT

Leviraitti 7A
99130 SIRKKA

 

Kiinteistövirkut Oy/Levin Huoneistolomat noudattaa majoitus-palvelujen tilaamisessa, varaamisessa ja tilattujen palvelujen peruuttamisessa seuraavia ehtoja.
Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun.

VARAAMINEN JA MAKSU

Tehtyään varauksen asiakas saa vahvistuksen, jossa on kulkuohje majoituskohteeseen sekä avainyhteystiedot. Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (30 % majoitushinnasta) ja toimistokulut 15 € (sis. alv 24 %) eräpäivään mennessä. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin kahdeksan viikkoa ennen oleskelun alkamista, ei ennakkomaksua peritä erikseen. Loppusuoritus on maksettava neljä viikkoa ennen vuokra-ajan alkua.

ONLINE-VARAUKSET Asiakkaan varatessa majoituksen Levin Huoneistolomien online-palvelusta asiakas hyväksyy nämä varausehdot ja vastaa siitä, että hän
varausta koskevan (t) laskut sekä varausehdot itselleen. Varaus astuu voimaan, kun ennakkolasku (loppulasku) on kokonaisuudessaan maksettu.

PERUUTUKSET Peruutus on AINA tehtävä kirjallisesti Kiinteistövirkuille/Levin Huoneistolomille.
MAKSAMATTA JÄTTÄMINEN EI OLE PERUUTUS!
Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa:
28 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, palautetaan ennakkovarausmaksu ja loppusuoritus vähennettynä
toimistokulut 15 € ja peruutusmaksu 50 €.
Myöhemmin kuin 28 vrk ennen vuokra-ajan alkamista veloitetaan
koko vuokra.
Mikäli yksittäisen majoituskohteen hinta on 3.000 € tai enemmän tai majoituksen kesto on neljä (4) viikkoa tai pidempi pidätetään varauksen peruuttamisesta ennakkomaksun suuruinen summa sekä toimistokulut.
Äkillisen sairauden tai perheessä tapahtuneen kuolemantapauksen tai muun matkaa estävän poikkeustilanteen varalta asiakkaan tulee varmistaa, että omat matka- ja tapaturmavakuutukset kattavat varauksen kulut, mikäli tapahtunut johtaa tarpeeseen peruuttaa varaus. Peruutuksesta tulee ilmoittaa välittömästi Kiinteistövirkuille /Levin Huoneistolomille.
Covid-19 epidemian aiheuttamat kansainväliset ja kotimaiset matkustusrajoitukset eivät oikeuta peruuttamaan varausta sillä perusteella, että varaaja tai kohteessa majoittujat eivät pääse

 

saapumaan varauksen ajankohtana. Matkustusrajoitukset eivät muodosta Force Majeure – tilannetta.

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Kiinteistövirkuille/Levin Huoneistolomille.

Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi lainkaan perille. Mikäli asiakas muuttaa loman ajankohtaa, sitä pidetään aikaisemman tilauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Asiakas huolehtii, että hänellä on oma matka- ja tapaturmavakuutus joka kattaa kulut jos hänelle sattuu matkan aikana jotain.

KIINTEISTÖVIRKKUJEN OIKEUS
PERUA VARAUS
Mikäli kyseessä on ylivoimainen ja Kiinteistövirkut Oy:stä/ Levin Huoneistolomista riippumaton este, force majeure, esim. tulipalo tai vesivahinko, voi Kiinteistövirkut Oy/Levin Huoneistolomat perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan, on Kiinteistövirkuilla/Levin Huoneistolomilla oikeus perua varaus.

AVAINTEN LUOVUTUS

Avaimen saa täysi-ikäinen henkilö (henkilöllisyys tod.) maksettuja kuitteja vastaan. Lomakohteen avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen edellisenä päivänä ennen vuokra-ajan alkamista, omistajalle tai avaimenantajalle puhelimitse ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana. Avaimenluovuttajalla on oikeus periä avaimista
10 € vakuus, joka palautetaan avaimia takaisin tuotaessa.

AVAIMEN KATOAMINEN

Avaimen katoamisesta on ilmoitettava välittömästi Kiinteistövirkut Oy:lle, mikäli avainta (avaimia) ei löydy peritään asiakkaalta uudesta avaimesta ja lukon sarjoittamisesta aiheutuneet kulut. Kohteen hoitajalla on oikeus veloittaa hinnastonsa mukainen korvaus avainten toimituksesta tms. mistä ei ole sovittu etukäteen.

OLESKELU LOMAKOHTEESSA

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 17.00 lähtöpäivään klo 11.00. Lomamajojen vuokraan sisältyy vuodevaatteet, perusastiasto ja lämmitys, valaistus, siivousvälineet ja siivousaineet sekä 2 rullaa wc-paperia/wc. Majoituskohteen normaali lämpötila on 20-22 C.

 

Mikäli kohteeseen ei kuulu siivous eikä liinavaatteet ja pyyhkeet asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet ja pyyhkeet sekä vastaa lomamökin siivouksesta.
Jos liinavaatteet ja pyyhkeet tilataan alle 3 vrk ennen majoituksen alkua, lisätään niiden hintoihin 25 % sekä toimitusmaksu 30 € (ei koske alle 3
vrk ennen varauksen alkua tehtyjä varauksia). Makuupussien käyttö on kielletty.
Mikäli vuokra-aikana ja sen päättyessä ei siivousta ole suoritettu, on omistajalla tai huolitsijalla oikeus periä siivousmaksu kaksinkertaisena. Vaikka lähtösiivous olisikin tilattu tai se kuuluu vuokrauksen hintaan, on huoneisto jätettävä normaalin asumisen jäljiltä. Mikäli huonekaluja on siirrelty, on ne laitettava takaisin niiden paikoille ja ehjinä. Asiakas vie lähtiessään roskat niille varatuille paikoille sekä laittaa likaiset astiat tiskikoneeseen ja koneen päälle. Kiinteistövirkut Oy / Levin Huoneistolomat ei vastaa huoneistossa säilytettävistä tai sinne jätetyistä asiakkaan tavaroista.

Tupakointi on majoituskohteissa ehdottomasti kielletty. Mikäli majoituskohteessa on tupakoitu, veloitamme puhdistuskulut (min. 300 €). Kiinteistövirkut Oy / Levin Huoneistolomat ei vastaa luvattomasta tupakoinnista tai eläinpölystä asiakkaalle aiheutuneista allergiaoireista tai muista ongelmista. Majoituskohteen kohdekuvauksessa mainittu lemmikkieläinkielto ei takaa sitä, että kohde soveltuu allergisille.

Mikäli majoituskohteen vuokraukseen sisältyy hissilippu (t), on asiakas velvollinen huolehtimaan, että lippu (t) palautuvat huoneistoon lähtöpäivänä klo 11.00 mennessä. Majoituskohteen omistajalla tai hänen edustajallaan on oikeus periä hissilippujen uusimisesta aiheutuneet kulut asiakkaalta.

VAHINGOT Asiakas on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan omistajalle.
Aiheutuneesta vahingosta on ilmoitettava välittömästi kohteen hoitajalle.

HENKILÖMÄÄRÄ Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä on ilmoitettu. Teltan, asuntoauton ja –vaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Lemmikkieläinten tuonnista majoituskohteeseen on keskusteltava varausta tehtäessä, osaan mökeistä/huoneistoista ei ole lupa viedä lemmikkieläimiä (kts. kohdekuvaus). Asiakas on velvollinen korjaamaan lemmikin jätökset pihaympäristöstä ja korvaamaan mahdolliset lemmikin majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamat vahingot majoituskohteen omistajalle. Mahdollisista vahingoita on ilmoitettava välittömästi kohteen hoitajalle.

REKLAMAATIOT Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua ja loman aikana kohteen omistajalle tai huolitsijalle. Mikäli asiakas ei ole vuokrausaikana yhteydessä epäkohdista kohteenhoitajaa tai

Kiinteistövirkut Oy / Levin Huoneistolomiin, ei asiakkaalla ole oikeutta mahdollisiin hyvityksiin. Mikäli asia ei vieläkään tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen reklamaation Kiinteistövirkut Oy:lle majoitusvarauksensa aikana. Jos asiakas ja mökin omistaja eivät pääse
yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Kiinteistövirkut Oy/Levin Huoneistolomat ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, hyönteisistä, myyristä, muista eläimistä, odottamattomista säänvaihteluista, rakennustöistä naapuritonteilla, tai kolmannen osapuolen aiheuttamista ongelmista (esim. katkokset vesi-, sähkö- tai TV-verkossa) tai omistajan tekemistä varustelu- tai muista muutoksista, joita ei ole ilmoitettu Kiinteistövirkuille/Levin Huoneistolomille.

Kiinteistövirkut Oy/Levin Huoneistolomat ei vastaa esitteen painovirheistä eikä painamisen jälkeen tulleista muutoksista.

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
Arvonlisävero voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

KIINTEISTÖVIRKUT OY / LEVIN HUONEISTOLOMAT
VARAA OIKEUDEN OIKAISTA HINTATIEDOISSA OLEVAT
VIRHEET
Virheellinen hintatieto ei sido Kiinteistövirkut Oy:tä/Levin Huoneistolomia, jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaan olisi pitänyt se ymmärtää. Tällainen tilanne on esim. silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSAPAIKKA
Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, asiakas voi viedä asiana Kuluttajariitalautakuntaa tai Lapin käräjäoikeuteen. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kiinteistövirkut Oy/Levin Huoneistolomat ei vastaa näiden ehtojen julkaisemisen jälkeen ilmaantuneista, meistä riippumattomista muutoksista.

TERVETULOA LEVILLE JA VIIHTYISÄÄ LOMAA!