+358 10 8 350 300 [email protected]

Varausehdot

KIINTEISTÖVIRKUT OY VARAUSEHDOT

Leviraitti 7A
99130 SIRKKA

Kiinteistövirkut Oy noudattaa majoituspalvelusten tilaamisessa, varaamisessa ja tilattujen palvelujen peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun.

VARAAMINEN JA MAKSU

PERUUTUKSET

Tehtyään varauksen asiakas saa vahvistuksen, jossa on kulkuohje majoituskohteeseen, sekä avainyhteistiedot. Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (30 % majoitushinnasta) ja

toimistokulut 15 € (sis. alv 24%) eräpäivään mennessä. Loppusuoritus on maksettava neljä viikkoa ennen vuokra-ajan alkua.

Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin kahdeksan viikkoa ennen oleskelun alkamista, ei ennakkomaksua peritä erikseen. Tällöin varauksesta tulee vain loppulasku, joka erääntyy 1-7 vrk sisällä.

Peruutus on AINA tehtävä kirjallisesti Kiinteistövirkuille. MAKSAMATTA JÄTTÄMINEN EI OLE PERUUTUS! Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa:

– 28 vrk ennen vuokra- ajan alkamista, palautetaan ennakkovarausmaksu ja loppusuoristus vähennettynä
toimistokulut 15 € ja peruutusmaksu 50 €.
– Myöhemmin kuin 28 vrk ennen vuokra-ajan alkamista veloitetaan koko vuokra.

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Kiinteistövirkuille. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi lainkaan perille. Mikäli varaus peruuntuu sen vuoksi, että asiakas tai hänen lähiomaisensa sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai kuolee, asiakas on oikeutettu saamaan rahansa takaisin lukuun ottamatta toimistokuluja ja peruutusmaksua, yhteensä 65 €. Peruutus on tehtävä välittömästi. Peruutuksen syystä on toimitettava lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys Kiinteistövirkuille 14 vuorokauden kuluessa peruutuksesta. Peruutus on tehtävä ennen vuokrausajan alkua. Mikäli asiakas muuttaa loman ajankohtaa, sitä pidetään aikaisemman tilauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

KIINTEISTÖVIRKKUJEN OIKEUS PERUA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure (esim.vesivahinko), voi Kiinteistövirkut Oy perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli varausta koskevia

suorituksia ei makseta ajallaan on Kiinteistövirkuilla oikeus perua varaus.
Mikäli asiakas aiheuttaa majoittumisensa aikana häiriötä, eikä saamistaan huomautuksista huolimatta lakkaa aiheuttamasta vaaraa tai häiriötä on majoituskohteen huolitsijalla tai omistajalla oikeus purkaa vuokrasuhde. Tällöin vuokraa ei palauteta ja toimenpiteistä aiheutuneet kulut peritään asiakkaalta.

AVAINTEN LUOVUTUS

Avaimien luovuttamisesta on oltava yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse Kiinteistövirkut Oy:hyn 2 vrk ennen varauksen alkua. Avaimen saa majoituksen varaaja, täysi- ikäinen henkilö (henkilöllisyys tod.) maksettuja kuitteja vastaan. Lomankohteen avaimet luovutetaan asiakkaalle saapumispäivänä klo.16.00.

Avaimenluovuttajalla on oikeus periä avaimista
10 € vakuus, joka palautetaan avaimia takaisin tuotaessa.

AVAIMEN KATOAMINEN

Avaimen katoamisesta on ilmoitettava välittömästi Kiinteistövirkut Oy: lle, mikäli sitä ei löydy peritään asiakkaalta uudesta avaimesta ja lukon sarjoittamisesta 390 €.

OLESKELU LOMAKOHTEESSA VAHINGOT
HENKILÖMÄÄRÄ

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 11.00. Lomahuoneistojen vuokraan sisältyy vuodevaatteet (tyynyt ja peitot), perusastiasto, lämmitys (n.+20 C), valaistus ja siivousvälineet. Mikäli majoituskohteen hintaan ei sisälly eikä asiakas ole ennakkoon vuokrannut liinavaatteita tai loppusiivousta, tuo asiakas mukanaan omat liinavaatteet, sekä vastaa lomamökin siivouksesta vuokra-aikana ja sen päättyessä. Jos liinavaatteet ja pyyhkeet tilataan alle 3 vrk ennen majoituksen alkua (ei koske varauksia, jotka on tehty alle 3 vrk varauksen alkuun) lisätään liinavaatteiden hintaan +25 % ja toimitusmaksu 30€.

Mikäli loppusiivousta ei ole asiallisesti suoritettu, on omistajalla tai huolitsijalla oikeus periä siivousmaksu kaksinkertaisena.
Vaikka siivous olisikin tilattu, asiakkaan on luovutettava majoituskohde normaalin asumisen jäljiltä. Kohtuuttoman likaiseksi jätetyn asunnon siivouksesta on huolitsijalla oikeus periä lisämaksu.

Tupakointi on ehdottomasti kielletty lomahuoneistoissa! Mikäli huoneistossa on tupakoitu, veloitamme puhdistuskulut, kuitenkin minimi 300 €.

Asiakas on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan omistajalle. Mikäli majoituksen hintaan kuuluvat hissiliput, ne tulee palauttaa klo.11.00 mennessä lähtöpäivänä. Muutoin lippujen uusimisesta aiheutuneet kulut peritään asiakkaalta.

LEMMIKKIELÄIMET Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin on ilmoitettu. Teltan, asuntoauton ja – vaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman

REKLAMAATIOT

omistajan lupaa on kielletty. Lemmikkieläinten tuonnista majoituskohteeseen on keskusteltava varausta tehtäessä, osaan mökeistä/ huoneistoista ei ole lupa viedä lemmikkieläimiä. Majoituksen lemmikkikielto ei takaa, että majoitus soveltuu allergisille. Kylpytynnyrin käytöstä on sovittava etukäteen. Polttopuista ja kylpytynnyrin täyttöön käytetystä vedestä peritään lisämaksu.

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua ja loman aikana kohteen omistajalle tai huolitsijalle. Mikäli asiaan ei tule korjausta, asiakkaan tulee ottaa kolmen vuorokauden sisällä yhteys Kiinteistövirkuille puh. no. 0108350300. Mikäli asia ei vieläkään tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen reklamaation Kiinteistövirkut Oy:lle viikon kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja mökin omistaja eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa riita- asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Mikäli asiakas ei ole ollut lomansa aikana yhteydessä huomautuksista kohteen huolitsijaan tai omistajaan, hän ei ole oikeutettu mahdollisiin korvauksiin.
Kiinteistövirkut Oy ei ole korvausvelvollinen luonnonolosuhteiden, myyrien, lähialueen rakennustöiden, vesi-, sähkö-, tv-verkon tai mahdollisen Internet yhteyden häiriöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista tai haitoista asiakkaalle.

Kiinteistövirkut Oy ei vastaa ehtojen painovirheistä eikä julkaisemisen jälkeen tulleista muutoksista.

  • – Oikeudet hinnanmuutoksiin pidetään.
  • – Arvonlisävero voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

KIINTEISTÖVIRKUT OY VARAA OIKEUDEN OIKAISTA HINTATIEDOISSA OLEVAT VIRHEET

Virheellinen hintatieto ei sido Kiinteistövirkut Oy:tä, jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaan olisi pitänyt se ymmärtää. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, asiakas voi viedä asian Kuluttajariitalautakuntaan tai Lapin käräjäoikeuteen. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kiinteistövirkut Oy ei vastaa näiden ehtojen julkaisemisen jälkeen ilmaantuneista, meistä riippumattomista muutoksista.

TERVETULOA LEVILLE JA VIIHTYISÄÄ LOMAA!